Proaktivna kavarna


Proaktivna kavarna

Metoda proaktivne kavarne (Pro Action Cafe) odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane pogovore. Udeleženci s seboj prinesejo iniciative, ideje ali projekte, ki jih želijo razviti, nadgraditi in realizirati.
Udeleženci skozi sproščen, konstruktiven in usmerjen pogovor sodelujejo pri ustvarjanju novih spoznanj in perspektiv ter soustvarjajo kakovostne, funkcionalne in širši skupnosti prilagojene projekte.

Kako proaktivna kavarna poteka?
Udeleženci so vabljeni, da predstavijo projekte, pobude ali ideje, za katere čutijo, da jih nagovarjajo, obenem pa potrebujejo pomoč pri manifestaciji le-teh.
Udeleženci se v sproščenem vzdušju organizirano  selijo od mize do mize, pogovori pa se med seboj povezujejo, razvijajo in nadgrajujejo.
Cel proces traja približno 2-3 ure, število možnih idej, ki se na eni delavnici lahko razvija, pa je odvisno od števila udeležencev (npr. 12 udeležencev -3 ideje, 20 udeležencev -5 idej).

Komu je proaktivna kavarna namenjena?
“Proaktivna kavarna” se lahko uporablja v skupini ljudi, ki se med seboj ne poznajo ali pa kot metoda za delo z določeno skupino, organizacijo, podjetjem ali skupnostjo, ki jo želimo zaplesti v kreativen in konstruktiven pogovor, ki vodi k akciji.

Kako do idej in pobud?
Poudarek je na projektnih idejah, ki prispevajo k višji kakovosti življenja v skupnostih (široka interpretacija konceptov »projekt« ter skupnost). Ne torej zgolj želje tipa »miss sveta« – rešiti svet, temveč ideje, ki nas tiščijo; spremembe, katerih akter bi radi bili mi sami.

Lahko gre za svežo idejo (ki jo meljete zvečer v postelji in je še niste delili z nikomer) – ali za projekt, ki je zastal, in bi rabil nekaj skupnostne odpore/dodatnega zagona.

  • V procesu (trije cikli) odgovarjate predvsem na:
    Kaj je v ozadju ideje? Kaj me žene?
    Kaj manjka, da bi se ideja uresničila?
    Kaj potrebujem?