O Coachingu

Osebna preobrazba skozi Coaching proces

Kaj je Coaching?

Coaching* je interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem / organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo coaching tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja.

*Po definiciji Mednarodne federacije Coachev (International Coach Federation – ICF).

Pri coachingu coach pomaga stranki, da stranka sama najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov. Coachi smo izurjeni, da poslušamo in zastavljamo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev.

Na kratko: Coach je oseba, ki preko vprašanj pripelje osebo iz točke, kjer je sedaj, do točke, kjer želi biti.

Je Coach tudi mentor, svetovalec oz. trener?

Coach z uporabo coaching tehnik vzpodbuja miselne procese stranke. Ji pomaga, da uporabi svoja znanja in veščine ali jih v procesu coachinga razvije, odstrani ovire na svoji poti ter tako doseže hitrejše in učinkovitejše rezultate.

Coach ne podaja sugestij ali ponuja rešitev. Tudi ne vodi treninga. Izurjen je, da posluša in zastavlja ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom, da sami pridete do najboljših rešitev.

Torej… Coach ni mentor. Coach ni svetovalec. Tudi ni trener.
Coach je oseba, ki stranki s vprašanji pomaga, da najde odgovore v sebi oz. odstrani ovire na poti. In da razvije znanja in veščine, ki jih potrebuje.